Menu

Om Klubben

SÅDAN OPSTOD FODBOLDEN I HORNSLET

I starten af 1900-tallet blev fodbold mere og mere udbredt blandt de unge fyre i Hornslet. Det var dog først med stiftelsen af Hornslet Idrætsforening d. 6. april 1923, at spillet blev bragt ind under ordnede forhold. Fodboldafdelingen blev tilmeldt JBU, og allerede det første år kunne den stille med et seniorhold, som sportsligt klarede sig godt og hurtigt blev frygtet af omegnsklubberne.

Emsig dyrlæge
Derimod kneb det med at holde økonomien oven vande. Da der skulle skaffes midler til opsætning af et hegn for enderne af en mark, som gjorde det ud for en fodboldbane, fik kassereren bemyndigelse til at optage et lån på 100 kroner. Kommunen ville ikke yde økonomisk bistand til hegnet, som var nødvendigt at sætte op, fordi boldene forvildede sig over på tilliggende marker ejet af dyrlæge Andersen. Han var ikke begejstret for at få sine afgrøder trådt ned, når en bold skulle hentes. Under en kamp tilegnede han sig en bold på afveje og forsvandt med den under armen. Da foreningen kun havde denne ene bold til rådighed, måtte kampen til stor forbløffelse for alle standses.

LOKALSAMFUNDET

Før 1931 spillede Hornslet IF sine kampe på en mark uden for byen. Herefter rykkede klubben ind på skolens sportsplads. I 1947 købte kommunen et areal ved Engvej til en ny idrætsplads, og her blev en ny bane taget i brug i efteråret 1951. I starten blev den kun benyttet som opvisningsbane. Selve træningen foregik stadigvæk på skolens sportsplads.

Stadionindvielse
Da udbygningen af det nye stadionanlæg var vej vejs ende, påbegyndte man i 1954 opførelsen af et klubhus. Takket være en stor frivillig arbejdsindsats stod huset færdigt året efter, og d. 14. august 1955 kunne anlæg og klubhus indvies. Indvielsen blev markeret med optog gennem byen og to opvisningskampe. Først spillede KB’s 1. divisionshold mod Horsens fra 2. division, og derefter mødte Hornslets lillemesterrækkehold et udvalgt hold fra Djursland. Allerede ti år senere – i 1965 – var en udvidelse af stadionanlægget påkrævet, og kommunen købte til det formål et tilstødende areal. Samtidig blev lysanlægget på træningsbanen udbygget.

Nyt klubhus
I slutningen af 1980’erne var klubhuset ikke længere tidssvarende, og der blev taget initiativ til opførelsen af et nyt samlingssted. Det krævede en stor grad af frivilligt arbejde. Der var dog kun én person, der i starten meldte sig, og hvis han alene skulle stå for byggeriet, var han sikret arbejde en rum tid fremover. Heldigvis kom flere til, og d. 16. juni 1990 kunne et nyt klubhus, som langt hen ad vejen var opført af klubbens medlemmer, tages i brug. De seneste år har Hornslet IF oplevet en pæn medlemstilgang, og det har medført store pladsproblemer. Derfor har klubben i samarbejde med kommunen arbejdet ihærdigt på at etablere en ny fodboldbane, der forventes at stå klar i 2005.

HØJDEPUNKTER

I 1935 rykkede Hornslet IF op i den daværende A-række, og det markerede starten på en sportsligt god periode. I 1941 gik førsteholdet ubesejret i gennem rækken og sikrede sig oprykning til Mellemrækken. Oprykningen blev imidlertid en foreløbig kulmination. Mere end halvdelen af spillerne forlod byen, og opholdet i Mellemrækken varede kun en sæson.

Jysk Mesterskab
Et par år efter krigen – i sæsonen 1947-48 – rykkede et kuld lovende ynglingespillere op i seniorafdelingen, og sammen med nogle af de ældre spillere udgjorde de et meget stærkt hold, som spillede Hornslet tilbage i Mellemrækken. Holdet satte fra starten sit præg på denne række og sluttede ved sæsonafslutning øverst. Oprykningen til Mesterrækken glippede dog, da den afgørende kvalifikationskamp blev tabt. De gode sportslige takter fortsatte i de følgende år. De gamle HIF-drenge, Jørgen Madsen og Olaf Jørgensen, der på et tidspunkt var tæt på landsholdet, vendte efter nogle år i AGF tilbage til klubben, og de var i høj grad med til at støtte de unge spillere. Førsteholdet var efter JBU’s ombrydning af rækkerne nu placeret i Serie 1, men i 1952 måtte holdet tage turen ned i Serie 2. To år senere sikrede holdet sig en tilbagevenden til Serie 1 – og hjemførte i samme sæson det Jyske Mesterskab, som til dato vel må betegnes som klubbens bedste resultat.

Sportslig nedtur vendt
Siden hen oplevede Hornslet IF’s bedste seniorhold lidt af en elevatortur i serierækkerne. Inden for de senere år er den sportslige udvikling dog støt opgående. Klubben er i 2004 repræsenteret i Serie 2, 4, 5 og 6, og det er første gang i 25 år, at klubben er så højt rangeret med sit bedste seniorhold.

Stor pigeafdeling
Damefodbolden i Hornslet IF startede op i 1985, og som højeste placering har damerne spillet om oprykning til Jyllandsserien. I øjeblikket befinder førsteholdet sig i Serie 2. Pigeafdelingen har inden for det sidste årti vokset sig stor og bidraget væsentligt til medlemstilgangen i klubben. I 2004 kan klubben således mønstre hold i alle pigerækker.

Lilleputter byens stolthed
I drengerækkerne har Hornslet IF til tider haft nogle succesrige hold, som har gjort klubben ære. I 1982 vandt klubbens lilleputter på suveræn vis A-rækken, men måtte desværre se sig slået i finalen om det jyske mesterskab. To år senere spillede samme hold i drengemesterrækken – bl.a. mod store klubber som AGF, VB, Silkeborg og Esbjerg. Hele byen bakkede op om dette hold, og der var flere hundrede tilskuere til hjemmekampene. I 1994 lykkedes det atter at få et hold i mesterrækken. Det var klubbens juniorhold, der efter en flot forårssæson vandt junior A og hermed kvalificerede sig til mesterrækken i efteråret. I 1996 vandt samme hold Ynglinge A, og spillere fra dengang udgør i dag grundstammen på klubbens Serie 2-hold.

NORSK VENSKABSKLUB

Udover de sportslige resultater hører venskabet med den norske klub Rygge Idrettslag også til Hornslet IF’s højdepunkter. Det startede med en lille notits i Norges Fotballforbunds medlemsblad i 1948, hvor Hornslet efterlyste en klub at spille imod på en kommende sommertur til Norge. Rygge Idrettslag reflekterede på notitsen, og det har siden hen udviklet sig til et mangeårigt og nært venskab mellem de to klubber, som består den dag i dag til stor glæde for klubbens spillere.

Luk